Product was successfully added to your shopping cart.
Swipe to the left
1. júna 2017

Laminácia Noce Sorrento 436 3042

Vážení odberatelia,


Oznamujeme Vám, že lamináciu Noce Sorrento 436 3042, ktorá bola určená na výrobu plastových dverných výplní, sme sa rozhodli z našej ponuky dostupných laminácií vyradiť. K rozhodnutiu sme dospeli na základe skutočnosti, že výrobca danú lamináciu vyrábať prestal, z dôvodu veľmi nízkeho dopytu.

Avšak! Prichádzame aj s alternatívnym riešením pre Vás – HPL produkty, kde danú lamináciu budeme využívať naďalej a kde laminácia naďalej zostáva skladovou položkou. Objednávky laminácií Noce Sorrento Balsamico 436 3042 budeme od 01.06.2017 poskytovať teda už iba v HPL prevedení, tie budeme naďalej prijímať aj cez program GAVA designer. Plastovú lamináciu Noce Sorrento Balsamico už v GAVA designeri nenájdete.

Nakoľko sme našu ponuku ukrátili o lamináciu, v krátkej dobre plánujeme ponuku opäť rozšíriť o ďalšie nové, zaujímavejšie, plastové laminácie.

Noce Sorrento 436 3042

Noce Sorrento

436 3042