Product was successfully added to your shopping cart.

Návod na „zasklenie“ vloženej dvernej výplne s Jadrom F do krídla dverí

Správne predpínanie dverného krídla

Správne predpínanie dverného krídla

Nesprávne predpínanie dverného krídla

Nesprávne predpínanie dverného krídla

Pravidlá pre osadenie vloženej dvernej výplne do krídla. Obdĺžniky symbolizujú nosné podložky, žiadne iné podložky nie sú dovolené ani počtom ani polohou.

Pravidlá pre polohu podložiek od rohov 50-100 mm.

Dilatačné podložkovanie dvernej výplne

Dilatačné podložkovanie dvernej výplne
v krídle bez podloženia exteriérovej platne.

Bežné podložkovanie dvernej výplne

Bežné podložkovanie dvernej výplne
v krídle v celej hrúbke.