Product was successfully added to your shopping cart.

Zasklievanie výplní


Návod na „zasklenie“ vloženej dvernej výplne do krídla

Jadro F

Správne predpínanie dverného krídla

Správne predpínanie dverného krídla

Nesprávne predpínanie dverného krídla

Nesprávne predpínanie dverného krídla

Pravidlá pre osadenie vloženej dvernej výplne dokrídla. Čierne obdĺžniky symbolizujú nosné podložky, žiadne iné podložky nie sú dovolené ani počtom ani polohou.

Pravidlá pre polohu podložiek od rohov 50-100 mm.

Dilatačné podložkovanie dvernej výplne

Dilatačné podložkovanie dvernej výplne
v krídle bez podloženia exteriérovej platne.

Ostatné jadrá

Správne predpínanie dverného krídla

Správne predpínanie dverného krídla

Nesprávne predpínanie dverného krídla

Nesprávne predpínanie dverného krídla

Pravidlá pre osadenie vloženej dvernej výplne dokrídla. Čierne obdĺžniky symbolizujú nosné podložky, žiadne iné podložky nie sú dovolené ani počtom ani polohou.

Pravidlá pre polohu podložiek od rohov 50-100 mm.

Bežné podložkovanie dvernej výplne

Bežné podložkovanie dvernej výplne
v krídle v celej hrúbke.