Product was successfully added to your shopping cart.
Dizajn exteriér

- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší

Dizajn interiér

- profil dverného krídla je po obvode priznaný
- dizajn dvernej výplne je viditeľne menší

Tepelno izolačné vlastnosti

- parametre sú v rozmedzí od priemerných po veľmi dobré

Bezpečnosť

- výplň je celoobvodovo mechanicky prikotvená k profilu krídla

Určená pre modely výplní bez presklenia.
Dizajn exteriér

- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší

Dizajn interiér

- profil dverného krídla je po obvode priznaný
- dizajn dvernej výplne je viditeľne menší

Tepelno izolačné vlastnosti

- parametre sú v rozmedzí od priemerných po veľmi dobré

Bezpečnosť

- výplň je celoobvodovo mechanicky prikotvená k profilu krídla

Možnosť výmeny izolačného zasklenia v prípade poškodenia

- multifunkčná servisná medzivrstva

Dizajn exteriér

- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší

Dizajn interiér

- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší

Tepelno izolačné vlastnosti

- parametre sú v rozmedzí od veľmi dobrých po vynikajúce

Bezpečnosť

- výplň je celoobvodovo mechanicky prikotvená k profilu krídla

Možnosť výmeny izolačného zasklenia v prípade poškodenia

- multifunkčná servisná medzivrstva