Product was successfully added to your shopping cart.

Pod pojmom jadro dvernej výplne sú myslené materiály a konštrukcie (vrstvenie a iné súčasti) nachádzajúce sa medzi interiérovou a exteriérovou povrchovou doskou dvernej výplne. Za zloženíe jadra nie je považované izolačné zasklenie (dvojsklo/trojsklo), aj keď sa samozrejme nachádza medzi povrchovými doskami.
Jadro dvernej výplne nie je priamo viditeľná časť a častokrát sa nekladie veľký dôraz na jeho výber. Pritom typ jadra zásadným spôsobom ovplyvňuje charakteristické vlastnosti nielen dvernej výplne ale aj celých dverí.

Jadro F

Narastajúce požiadavky zákazníkov na dverné výplne s lepšími termoizolačnými vlastnosťami posunuli trend výroby dverných výplní o minimálnej hrúbke 36 mm a viac. Z tohto dôvodu sme ponuku jadier dverných výplní prispôsobili pre najvhodnejšie JADRO F eliminujúce síly, ktorými výplň dokáže pôsobiť na krídlo pri namáhaní teplotnými rozdielmi. Napriek tomu, si jadro zachováva výborné tepelnoizolačné vlastnosti a zároveň zlepšuje zvukovú izoláciu. Na prvý pohľad sa zdá byť výplň s použitím takéhoto jadra "mäkká", výplň sa dá mierne stlačiť a následne sa vráti do pôvodného stavu. To je základ, na ktorom je postavené JADRO F. Samotné jadro nie je iba o použitých materiáloch, ale veľmi dôležité je aj presné uloženie vrstiev jadra spolu s vystužovacími prvkami.

Tabuľka vybraných vlastností jadier pre hliníkové výplne

Tabuľka vybraných vlastností jadier pre hliníkové výplne

Tabuľka vybraných vlastností jadier pre HPL výplne

Tabuľka vybraných vlastností jadier pre HPL výplne

Tabuľka vybraných vlastností jadier pre plastové výplne

Tabuľka vybraných vlastností jadier pre plastové výplne