Product was successfully added to your shopping cart.
Swipe to the left
20. októbra 2016

Obmedzenie používania kovových aplikácií bronz a mosadz

Vážený odberateľ,

od 20.10.2016 obmedzujeme možnosť používania kovových aplikácií v eloxovom prevedení Mosadz a Bronz, ktorých celková dĺžka v jednom kuse je viac ako 1200mm. Dôvodom obmedzenia je zvýšený počet odlepovania aplikácií na slnečne exponovaných miestach, kde sa takto prejavuje zvýšená tepelná rozťažnosť farebne eloxovaných plechov. Našim cieľom je vyrábať dverné výplne s čo najmenším počtom reklamácií a tvoriť dobré meno našej spoločnosti ako aj meno našich odberateľov.

Od 20.10.2016 z GAVA designera odstránime možnosť naceňovania a objednania týchto materiálov pre konkrétne typy dverných výplní. Objednávky, ktoré sú rozpracované alebo sa práve uzatvárajú budeme vedieť vyrobiť ešte po dobu 1 mesiaca teda do 20.11.2016. Objednávky prijaté v tomto období budú lepené výrazne zložitejším a teda aj finančne náročnejším spôsobom na náklady našej spoločnosti.


Obmedzenia sa vzťahujú pre modely:


GAVA 652, GAVA 652/2,
GAVA 700, GAVA 700/2, GAVA 701, GAVA 701/2, GAVA 702,
GAVA 730, GAVA 730/2, GAVA 731, GAVA 731/2, GAVA 732, GAVA 732/2, GAVA 733, GAVA 733/2,
GAVA 740, GAVA 741, GAVA 742,
GAVA 750, GAVA 751, GAVA 752, GAVA 753, GAVA 754,
GAVA 761, GAVA 762,
GAVA 810, GAVA 811,
GAVA 830, GAVA 831, GAVA 832,
GAVA 860, GAVA 860/2, GAVA 861, GAVA 861/2, GAVA 862, GAVA 863,
GAVA 870, GAVA 871, GAVA 872, GAVA 873, GAVA 877, GAVA 878, GAVA 879,
GAVA 885, GAVA 887,
GAVA 890, GAVA 891, GAVA 892, GAVA 893,
GAVA 912a, GAVA 912a/2, GAVA 913a, GAVA 918a,
GAVA 949, GAVA 950, GAVA 964a, GAVA 964b, GAVA 964a/2, GAVA 964b/2