Product was successfully added to your shopping cart.
Swipe to the left
31. júla 2015

OCENENIE VÝZNAMNÝ EXPORTÉR SR 2015

Tento titul udelilo našej spoločnosti Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NIS SR). NIS SR bolo založené v roku 1998 a jeho poslaním bolo informačne podporovať podnikateľské prostredie predovšetkým v segmente Micro a SME. Účelom NIS SR je hodnotenie dôveryhodnosti rôznych podnikateľských subjektov. Poskytuje nezávislé a objektívne posúdenie subjektu a napomáha v rozhodovaní pri poskytovaní obchodného úveru.

NIS SR taktiež ponúka podklady pre budovanie optimálnych stratégií na súčasnom trhu. Svoje služby sprostredkúva predovšetkým samosprávam, poľnohospodárom a malým a stredným podnikateľom.
V spolupráci so Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou sledujú podniky v rámci ich odvetví, taktiež ich pôsobenie v regióne, analyzujú slovenské podnikateľské prostredie, vplyv podnikov na štátny rozpočet, a pod.GAVAplast sa stal jedným z 6254 podnikov (celkový počet 678 551), ktoré vstúpili do hodnotenia zameraného na slovenské exportujúce podniky v segmente MSP. Podiel podnikov spĺňajúcich kritéria hodnotenia bol len 0,92%.