Product was successfully added to your shopping cart.
Swipe to the left
10. júla 2015 Zaradené v: Vložená výplň

PRIEHYBY VÝPLNÍ A JADRO F

PRIEHYBY VÝPLNÍ A JADRO F

Pri určitých podmienkach môže obvyklá dverná výplň (alebo hladký sendvič ) vykázať aj extrémne veľké prehnutie resp. priehyb.
Napríklad nadpriemerne vysoká dverná výplň (hladký sendvič ) vo výrazne tmavej resp. sýtej farbe, na ktorú z exteriéru dopadá intenzívne slnečné žiarenie, môže byť tesne po vysklení z krídla extrémne prehnutá. Takýto jav nie je neobvyklý. Priehyb výplní je žiaľ normálny fyzikálny jav.
Z hľadiska spolupôsobenia výplní s krídlami, na počudovanie, nie je dôležitá absolútna hodnota veľkosti priehybu výplne, ale dôležitá je sila, ktorá je potrebná na vystretie takejto prehnutej dvernej výplne do rovinného stavu. U tenkých výplní spravidla nie je problém so silami vyvodenými výplňou, ale hrubšie výplne, ktoré majú výhodnejšie tepelnoizolačné vlastnosti, majú žiaľ zároveň nevýhodu zvýšených síl potrebných na elimináciu priehybu.

Čo ešte prispieva k problému?


Pokiaľ je „sústava“ dverné krídlo s dvernou výplňou prehnutá, tak najzávažnejším problémom je porušenie výrobných predpisov (napr. časté prekročenie rozmerových limitov) alebo nevhodne navrhnutý, či zle prakticky aplikovaný dverný systém.

Ako zabrániť podobnému problému?

  1. Vyrábať vchodové dvere z dverných systémov, podľa zhotoviteľských pokynov a odporúčaní výrobcov – napr. neprekračovať rozmerové limity, nepoddimenzovávať tuhosť nepriamo (oslabenie nevhodným frézovaním, riedkym skrutkovaním profilu s výstuhou atď.).
  2. Navrhnúť prevedenie a konštrukciu celých dverí tak, aby bolo možné sa podobným ťažkostiam vyhnúť ,využijúc pritom čo najviac známych a dostupných protiopatrení. Napr.: ak ide o rizikovejšie miesto, dať najhrubšiu výstuhu do dverného krídla, doplniť výstuhu aj do zasklievacej špáry, alebo použiť krídlo s klzným tepelným mostom, tiež zvážiť použitie typu dvernej výplne a jej zloženie, zvážiť „nutnosť“ požadovaných nadrozmerov, von otváravého krídla atď.
  3. Dvernú výplň osadiť Jadrom F, ktoré dokáže v priemere o 66% znížiť sily potrebné na vystretie výplne.

Poznámka: Ak už prípad priehybov a deformácií nastal, tak dverám nepomôže vyrobiť novú rovnakú dvernú výplň. Pri jej osadení na rovnaké miesto s rovnakými vplyvmi sa negatívne javy s najväčšou pravdepodobnosťou budú opäť viac-menej opakovať. Je potrebné daný prípad analyzovať individuálne a nájsť vhodný súbor nápravných opatrení.

NAŠÍM ODPORÚČANÍM JE JADRO F

Jadro F významne znižuje sily, ktorými výplň dokáže pôsobiť na krídlo pri namáhaní teplotnými rozdielmi.
Odporúčame ho dodať pri výplniach od hrúbky 36mm.

Jadro napomáha k zachovaniu základných vlastností vchodových dverí:

- tesnosť / vzduchotesnosť / vodotesnosť
- komfort obsluhy pri otváraní a zatváraní
- bezpečnosť

Jadro F


Jadro sa od doterajších typov jadier viditeľne odlišuje čiernou páskou na svojej hrane, ktorej úlohou je hydroizolačné uzavretie jadra F. Je potrebné zvýšenou pozornosťou dbať na jej celistvosť a neporušenie pri preprave, manipulácii aj samotnom vkladaní a vypodložkovaní do krídla. Porušenie pásky môže mať za následok obmedzenie záručných podmienok!
Na ďalšie špecifikum, ktoré iným spôsobom nie je priamo viditeľné, upozorňuje značkovacia nálepka na boku výplne. Je to orientácia výplne v zmysle exteriér / interiér, ktorá je pre výplň s jadrom F od výroby pevne definovaná, aj pri výplniach so symetrickým dizajnom, či s obojstranne rovnakou farbou povrchových dosiek. Nie je preto prípustné otáčanie osadenia, ani na krátky čas, pretože by sa výplň mohla natrvalo znefunkčniť!Letné obdobie Zimné obdobie

Schematické zobrazenie eliminácie priehybov dverí v letnom a zimnom období.

Graf

Zaradené v: Vložená výplň