Product was successfully added to your shopping cart.
Swipe to the left
6. apríla 2017

Úprava pôvodného vzoru

GAVA 041 a GAVA 042 – Úprava vzoru


Viackrát ste mali možnosť si všimnúť, že sa snažíme optimalizovať naše produkty. Okrem navrhovania nových, sa zaoberáme aj úpravou pôvodných modelov, ako aj znížením možných rizík.
Na základe dlhodobého pozorovania sme zistili, že pri modeloch, kde je sklo nadmieru zúžené, môže dôjsť častejšie k prasknutiu skla. Na základe tohto zistenia sme upravili vzor na výplniach GAVA 041 a GAVA 042.
Nový vzor spomenutých modelov vstúpi do platnosti 10.4.2017.
Jedná sa o tieto detaily:

Pôvodný:

Pôvodný vzor

Nový:

Novy model GAVA 042

Produkty boli pozmenené na našich internetových stránkach, ako aj v programe GAVA designer. Bohužiaľ zmena tlačových dokumentov nie je dodatočne možná. Úprava tlačových dokumentov sa udeje pri ich novej aktualizácii.