Product was successfully added to your shopping cart.
Swipe to the left
17. augusta 2015

ÚŽITKOVÝ VZOR PRE JADRO F

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky schválil našej spoločnosti GAVAplast úžitkový vzor pre Jadro F. Spomínaný úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Jeho funkciou je najmä ochrana vynálezov, úžitkových vzorov, patentov, dizajnov a ďalších foriem priemyselného, duševného vlastníctva a ich evidencia s napojením na medzinárodné databázy. Taktiež sa zaoberá aj podporou rozvoja technickej tvorivosti a ochrany jej výsledkov, vzdelávaním a mnohými inými záležitosťami.

Úžitkový vzor predstavuje formu právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky.

Veríme, že pridelenie úžitkového vzoru potvrdzuje, že Jadro F je dôveryhodným produktom, ktoré svojimi technickými parametrami dokáže dopomôcť eliminácií síl, ktorými výplň dokáže pôsobiť na krídlo dverí a tak dopomáha k správnemu fungovaniu dverí. Zároveň pridelenie úžitkového vzoru na Jadro F je dôkazom neustáleho technického a originálneho vývoja produktov firmy GAVA plast.